Takaisin

Kasvavien metsävarojen Suomi tarvitsee oikeudenmukaista nielupolitiikkaa

Metsien hiilivarasto ja hiilinielu

Suomella on merkittävät metsävarat eli metsät ovat suuri hiilivarasto. Metsävarat ovat
karttuneet siitä huolimatta, että puuta on käytetty erilaisten tuotteiden valmistukseen.

Metsät toimivat hiilinieluna siinä tapauksessa, että metsien hiilivarasto kasvaa. Tällöin 
puuston kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä hakkuut ja lahoaminen vapauttavat.

Suomen metsät ovat olleet vuosikymmenien ajan voimakas hiilinielu ja ovat nielu myös 
jatkossa. Metsämme toisin sanoen viilentävät ilmastoa, koska puusto poistaa hiilidioksidia 
ilmakehästä.

Komission ehdotus nielupolitiikaksi (LULUCF)

Komission ehdottama nielupolitiikka on Suomen talouden, metsäpolitiikan sekä energia- ja 
ilmastopolitiikan kannalta aivan keskeinen. Valitettavasti komission esitys sisältää uhkakuvia 
Suomelle ja biotaloudelle.

Karkeasti ottaen komissio haluaisi, että jäsenvaltioiden nielut olisivat yhtä suuret kuin jaksolla 
1990-2009. Suomelle tuo ajanjakso ei ole hyvä. Maatamme koetteli lama ja murrosta
läpikäyneellä metsäteollisuudella oli alhaisen tuotannon vuosia. Tämän vuoksi puunkäyttö oli 
useana vuotena vähäistä ja nielut olivat jättimäiset. Ei ole mieltä tavoitella samaa tilannetta 
tulevaisuudessa.

Suomella on jatkossakin isot nielut, mutta mikäli ne olisivat pienemmät kuin 
vertailujaksolla olleet jättinielut, niin maamme saisi päästösanktion. Toisin sanoen, Suomen
kasvavat metsävarat viilentävät ilmastoa, mutta laskennallisesti metsät olisivat päästöjä.

Asetelma ei ole oikeudenmukainen. Suomen pitäisi kompensoida laskennalliset päästöt
kiristämällä päästötavoitteitaan muilla sektoreilla tai ”ostamalla nieluja” muilta jäsenvaltioilta.

Metsäteollisuuden mielestä Suomen on saatava asettaa nielutavoitteensa siten, että
kansallisesti määritellyt hakkuumahdollisuudet voidaan toteuttaa ilman sanktioita, etenkin kun 
Suomen metsävarat jatkavat kasvuaan.

Puu on energiantuotannossa nollapäästöistä (hiilineutraalia)

Puun aiheuttamat päästöt lasketaan maankäyttösektorilla. Käytännössä kaadettu puu 
lasketaan päästöksi, koska voidaan perustellusti olettaa, että jossain vaiheessa puu 
lahoaa tai poltetaan bioenergiaksi.

Jotta puun aiheuttamia päästöjä ei laskettaisi kahteen kertaan, niin puun päästökerroin 
energian tuotannossa on nolla. Komission LULUCF-ehdotus säilyttäisi puun päästöttömyyden
energiantuotannossa.

Mikäli puun päästöt laskettaisiin myös energiantuotannossa, niin se antaisi fossiilisille 
polttoaineille etulyöntiaseman ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevien laskelmien lopputulos 
olisi väärä.