Massa- ja paperiteollisuus

Tuotanto

Sellun tuotanto Suomessa

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotanto lajeittain 2016

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotannon kehitys

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotanto Suomessa

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Sellun tuotanto neljännesvuosittain

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 12:26
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotanto neljännesvuosittain

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 12:26
1 sivu
Internet

Lataa

Vienti

Paperin ja kartongin viennin määrän ja arvon kehitys

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:26
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin, kartongin ja niiden jalosteiden viennin arvon kehitys

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:26
1 sivu
Internet

Lataa

Sellun viennin määrän ja arvon kehitys Suomessa

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:26
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin vientimäärät

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:26
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin vienti

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:26
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin vienti alueittain

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:24
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin suurimmat vientimarkkinat 2016

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:24
1 sivu
Internet

Lataa

Sellun vienti alueittain

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:24
1 sivu
Internet

Lataa

Sellun suurimmat vientimarkkinat 2016

Marjukka Rautavirta
13.03.2017 09:24
1 sivu
Internet

Lataa