Massa- ja paperiteollisuus

Tuotanto

Sellun tuotanto Suomessa

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotanto lajeittain 2016

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotannon kehitys

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotanto Suomessa

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 13:13
1 sivu
Internet

Lataa

Sellun tuotanto neljännesvuosittain

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 12:26
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin tuotanto neljännesvuosittain

Marjukka Rautavirta
03.02.2017 12:26
1 sivu
Internet

Lataa

Vienti

Sellun viennin määrän ja arvon kehitys Suomessa

Riitta Salo
02.03.2016 12:39
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin vientimäärät

Riitta Salo
02.03.2016 12:39
1 sivu
Internet

Lataa

Suomen paperin ja kartongin vienti vuodesta 1960

Riitta Salo
02.03.2016 12:39
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin vienti alueittain

Riitta Salo
17.03.2016 08:07
1 sivu
Internet

Lataa

Paperin ja kartongin suurimmat vientimarkkinat 2015

Riitta Salo
18.03.2016 12:53
1 sivu
Internet

Lataa

Sellun vienti alueittain

Riitta Salo
17.03.2016 08:07
1 sivu
Internet

Lataa

Sellun suurimmat vientimarkkinat 2015

Riitta Salo
17.03.2016 08:07
1 sivu
Internet

Lataa