Puurakentaminen

Puutuotteiden suurin käyttöalue on rakentaminen. Puuta käytetään niin rakenteissa, ikkunoissa, ovissa kuin valmiissa pinnoissa sekä työmaakäytössä esimerkiksi muotteina. Rakennuksiin käytetty puu toimii pitkäaikaisena hiilinieluna. Sisäpinnoissa puulla on kosteuden vaihteluita tasaava ja samalla huoneilman laatua parantava vaikutus. Puu on ainoa uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuva rakennusmateriaali.

Ohjeita ja lomakkeita rakentamisessa käytettävien puutuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan

Aalto-yliopisto, yhteistyössä muutamien Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten asiantuntijoiden kanssa, on kehittänyt tietojenkeruulomakkeen sekä ohjekirjan puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteen laatimista varten. 

Lomakkeen avulla erilaisia rakennustuotteita valmistavat yritykset voivat kerätä tuotannostaan ympäristöselostetta varten tarvittavat tiedot. Ohjekirjassa esitellään standardien EN15804:2014 ja EN16485:2014 mukaisen ympäristöselosteen laatimisen vaiheet.

Lue lisää

Puutuotteiden merkittävin käyttöalue on rakentaminen

Rakentaminen on suurin yksittäinen puutuotteiden käyttöalue ja asiakasala. Noin 70 - 80 prosenttia suomalaisista puutuotteista päätyy lopulta tavalla tai toisella rakentamiseen. Yli puolet puutuotealan tuotannosta viedään pääosin Eurooppaan.

Lue lisää