Metsien ympäristöasiat

Monipuolisessa metsäympäristössä luonnon monimuotoisuus ja kestävä puun tuotanto yhdistyvät tasapuolisesti. Metsäympäristön hoidolla turvataan metsien arvokkaat elinympäristöt ja metsien monimuotoinen lajisto. Samalla huolehditaan metsien riittävästä kasvusta ja ylläpidetään monikäyttöarvoja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta

Metsien monimuotoisuutta turvataan suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä. 

Lue lisää

Lahopuu tarjoaa kodin usealle uhanalaiselle metsälajille

Lahoamisen eri asteissa oleva puu on monen metsässä elävän lajin elämän edellytys. Lahopuun määrä on lisääntynyt uusien metsänhoitosuositusten myötä. 

Lue lisää

Vapaaehtoiset keinot käyttöön monimuotoisuuden suojelussa

Metsäteollisuus kannattaa METSO-toimintaohjelmassa kehitettyjen vapaaehtoisten keinojen käyttöä metsien monimuotoisuuden suojelussa. Vapaaehtoisin keinoin voidaan suojella monimuotoisuutta sekä ekologisesti että taloudellisesti tehokkaasti.

Lue lisää

Vieraslajit uhkaavat monimuotoisuutta

Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Kaikkiaan Suomessa on tavattu vajaa tuhat vieraslajia, joista pari sataa on haitallisia.

Lue lisää

Metsien suojelun mallimaa

Suomen metsien suojeluaste on Euroopan kärkeä. Suomessa on suojeltu tiukasti yli 2 milj. hehtaaria eli 9 % Suomen metsien pinta-alasta.

Lue lisää

Säästöpuut pehmentävät maiseman muutoksia

Säästöpuut lisäävät metsikön rakenteellista monipuolisuutta ja säilyttävät alkuperäistä lajistoa. Säästöpuiden tarkoitus on taata lahopuujatkumo yli metsikön kiertoajan ja siten ylläpitää monimuotoisuutta.

Lue lisää

Ekosysteemipalvelut - tuleeko metsien aineettomista arvoista kauppatavaraa?

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia niitä hyötyjä, jotka ihminen saa luonnosta. Ekosysteemipalveluille voidaan laskea myös niiden rahallinen arvo.

Lue lisää