Metsäteollisuus ja Agenda 2030 -tavoitteet

YK:n jäsenmaat sopivat syksyllä 2015 pidetyssä huippukokouksessaan kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen toimintaa vuoteen 2030 asti. Valtioneuvoston kanslia valmistelee vuoden 2016 loppuun mennessä ehdotuksen hallituksen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelmaksi.

Metsäteollisuus toteuttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli vuonna 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) toimeenpanossa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Lue lisää