Kiertotalous

Kiertotalous tarkoittaa taloutta, jossa raaka-aineet ja niiden arvo pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja viisaasti. Tavoitteena on tuottaa vähemmillä resursseilla enemmän tuloja mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Resurssitehokkuus ja kiertotalous ovat metsäteollisuuteen sisäänrakennettuja. Metsäteollisuus hyödyntää luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi, minimoi tuotantonsa ympäristökuormitusta sekä kierrättää tehokkaasti. Metsäteollisuuden käyttämät raaka-aineet ovat pääosin lähiresursseja kuten puuta ja vettä. Prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta ja ympäristövaikutukset pienenevät.

Metsäteollisuus kiertotalouden ytimessä

Metsäteollisuus on toiminut kierotalouden periaatteiden mukaisesti jo pitkään. Puun kaikki osat hyödynnetään tarkasti ja niistä tehdään mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteita. Tuotteet voidaan kierrättää ja lopuksi vielä hyödyntää bioenergian tuotannossa. Suomalainen metsäteollisuus tekee yhteistyötä monien globaalisti tunnettujen yritysten sekä lukuisten paikallisten yrittäjien kanssa.

Lue lisää

Kuitupakkauksilla on tehokas kierrätysjärjestelmä Suomessa

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja kierrätettäviä kuitupakkauksia kierrätetään tehokkaasti Suomessa. Suomessa on harvasta asutuksesta huolimatta päästy erittäin hyviin pakkausten kierrätys- ja hyödyntämisasteisiin. 

Lue lisää

Vähemmästä enemmän - resurssitehokkuuden kehittäminen osa metsäteollisuutta

Metsäteollisuus hyödyntää luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi, minimoi tuotantonsa ympäristökuormitusta sekä kierrättää tehokkaasti.

Lue lisää