Metsien vastuullinen käyttö

Vastuullisessa metsänhoidossa luonnon monimuotoisuus ja kestävä puun tuotanto yhdistyvät tasapuolisesti. Metsäympäristön hoidolla turvataan metsien arvokkaat elinympäristöt ja metsien monimuotoinen lajisto. Samalla huolehditaan metsien riittävästä kasvusta ja ylläpidetään monikäyttöarvoja kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Suomalainen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät tuotannossaan ainoastaan laillisesti hankittua puuta. Yritykset tuntevat puun alkuperän - sekä kotimaisen että tuontipuun. Raaka-aineen alkuperän tunteminen on metsien vastuullisen käytön perusedellytys.

Lue lisää

Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti

Suomen metsien kasvu on yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kasvu ylittää vuotuisen puuston poistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa. Samalla metsiin sitoutuneen hiilen määrä kasvaa. 

Lue lisää

Metsäsertifiointi edistää vastuullista metsätaloutta

Metsäteollisuus tukee puolueettomien ja laajasti hyväksyttyjen kansainvälisten sertifiointijärjestelmien käyttöä. Metsien sertifioinnilla voidaan varmistaa, että metsien kestävän käytön perusteet ovat kunnossa ja kansainvälinen vertailtavuus säilyy.

Lue lisää