Venäjä

Venäjällä on suurimmat metsävarat pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Suomalainen metsäteollisuus hankkii puuraaka-ainetta Venäjältä, omistaa siellä jatkojalostusta ja vie Venäjän kasvaville markkinoille tuotteitaan.

Venäjän WTO-jäsenyys edistää suomalaisen metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia

Venäjän liittyi elokuussa 2012 Maailman kauppajärjestöön (WTO). Jäsenyyden myötä Venäjän raakapuun vientitullit ovat laskeneet ja alenevien tuontitullien ansiosta suomalaisten metsäteollisuustuotteiden asema Venäjän markkinoilla paranee tulevaisuudessa, vaikkakin viiveellä.

Lue lisää

Raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen on kiinteä osa metsäteollisuuden toimintaa

Raakapuun tuonnilla Venäjältä Suomeen on pitkät perinteet. Se onkin tärkeä osa metsäteollisuuden kansainvälistä toimintaa, missä myös raaka-aineet liikkuvat vapaasti. 

Lue lisää

Suomalainen metsäteollisuus kehittää Luoteis-Venäjän metsäsektoria

Suomalainen metsäteollisuus on aktiivisesti kehittänyt Luoteis-Venäjän metsäsektoria jo lähes 20 vuotta. Investointien arvo on jo toista miljardia euroa. 

Lue lisää

Sujuva idän liikenne vaatii kattavan rajanylitysverkon

Rajanylityspaikkojen kehittäminen koko Venäjän rajan alueella tukee ja edistää metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia. Tilapäiset ylityspaikat tulee säilyttää.

Lue lisää