Kauppa- ja kilpailupolitiikka

Suomi on tunnetusti vientiorientoitunut maa. Metsäteollisuus kattaa viidenneksen Suomen viennistä. Metsäteollisuuden rooli vientitulojen tuojana on erityinen, sillä jalostamme suomalaisista raaka-aineista vientituotteita. Metsäteollisuus kannattaa vapaata kauppaa, mutta Suomen ja EU:n kauppapolitiikka tulee perustua vastavuoroisuuteen.

Metsäteollisuus kannattaa EU-USA-kauppasopimuksen solmimista

EU ja USA ovat toistensa suurimpia kauppakumppaneita. USA on metsäteollisuuden neljänneksi tärkein vientimarkkina. Kauppasopimus edistää tuotteidemme kysyntää ja Metsäteollisuus kannattaa sopimuksen solmimista. 

Lue lisää

Metsäteollisuus ry noudattaa toiminnassaan kilpailulainsäädäntöä

Metsäteollisuus ry:n kilpailuoikeudelliset periaatteet toimivat järjestötoiminnan suuntalinjoina. Ohjeistuksen tarkoituksena on kertoa kilpailulainsäädännön merkityksestä ja varmistaa, ettei kilpailulainsäädäntöä rikota. Nämä ohjeet on jaettu Metsäteollisuus ry:n jäsenille ja niitä noudatetaan järjestön toiminnassa.

Lue lisää

Kansainvälinen pitkittynyt talouskriisi ruokkii protektionismiä

Metsäteollisuus kannattaa vapaata kauppaa, kaupan esteiden purkua ja tasapuolista kohtelua. Talouskriisi horjuttaa näitä periaatteita. EU:n kauppapolitiikka tulee perustua vastavuoroisuuden periaatteelle.

Lue lisää