Uusiutuva energia

Metsäteollisuus on ylivoimaisesti suurin bioenergian tuottaja Suomessa. Metsäteollisuus suhtautuu myönteisesti uusiutuvan energian lisäämiseen, kun samalla turvataan puuraaka-aineen riittävyys jalostuskäyttöön.

Bioenergian lisääminen edellyttää menestyvää metsäteollisuutta

Suomen uusiutuvasta energiasta noin 2/3 on sidoksissa metsäteollisuuteen. Menestyvä metsäteollisuus on otettava lähtökohdaksi, kun puun energiakäyttöä edistetään.

Lue lisää