Ilmasto ja päästökauppa

Metsäteollisuus valmistaa uusiutuvasta puusta ilmastomyönteisiä tuotteita. Maailmanlaajuisesti kattavan ja tasapuolisen ilmastosopimuksen luominen on kansainvälisessä kilpailussa toimivalle metsäteollisuudelle tärkeää. EU:n päästökaupan aiheuttamista kilpailuhaitoista on päästävä eroon.

EU:n vuoden 2020 jälkeisen energia- ja ilmastopolitiikan on parannettava kilpailukykyä

Keskeisiä kulmakiviä energia- ja ilmastopolitiikassa ovat energian saannin varmuus ja kohtuuhintaisuus sekä ilmastonmuutoksen hillintä. Ainoastaan menestyvä teollisuus kykenee panostamaan ilmastomyönteiseen tuotantoon.

Lue lisää

Päästökauppadirektiivi vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn

EU:n päästökaupan uudistustyö kauden 2021 – 2030 säännöistä on parhaillaan käynnissä. Päästökauppadirektiivi uudistetaan 2015 – 2017 aikana ja laskentakertoimia tarkastellaan vielä direktiivipäätöksen jälkeisinä vuosina ennen vuotta 2021. Päästökauppa vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn monella tapaa. 

Lue lisää

Metsäteollisuus panostaa ilmastoratkaisuihin

Suomen on suosittava useita vähäpäästöisiä energiamuotoja, jotka turvaavat tehtaiden ympärivuotisen ja -vuorokautisen käynnin. Metsäteollisuus on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä jo pitkään. Tämä kuuluu tavoitteisiin jatkossakin. Suomen on vältettävä lisäkustannusten luomista esimerkiksi energiaveroja nostamalla.

Lue lisää

Päästökauppakompensaatio vähentää päästöjä globaalisti

Metsäteollisuus on energiaintensiivistä teollisuutta, joka tarvitsee tuotteittensa valmistukseen runsaasti energiaa. Tämä vaikuttaa yhteiseen ilmastoomme siitä riippumatta, onko tuotanto Suomessa tai Euroopan ulkopuolella. 

Lue lisää