Energiatehokkuus

Metsäteollisuus on merkittävä energian käyttäjä Suomessa. Siksi energiatehokkuudella on suuri merkitys yrityksille ja valtaosa alan toimijoista kuuluu vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten piiriin. Metsäteollisuudessa energiatehokuudessa on saavutettu erinomaisia tuloksia.

Energiatehokkuusdirektiiviä uudistettava jäsenmaiden tarpeiden mukaan

Euroopan unionissa valmistellaan energiatehokkuusdirektiivin uudistusta. Metsäteollisuuden kannalta on tärkeintä, että energian käytölle ei aseteta rajoiteta (etenkään jäsenmaatasolla). EU:n ei tule asettaa sitovaa muiden kasvihuonekaasupäästötavoitteiden kanssa päällekkäistä energiatehokkuustavoitetta.  

Lue lisää