Biotalouspolitiikka

Biotalouden toteutuminen edellyttää olemassa olevan teollisuuden menestystä

Biomassojen hyvä saatavuus ja nykyisen teollisuuden menestys yhdessä uusien tuotteiden kehittämisen kanssa ovat tärkeimmät lähtökohdat biotalouden edistämisessä. Suomessa on panostettava erityisesti puuston kasvuun, puun markkinoille tuloon sekä metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen.

Lue lisää