Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyökumppanit

Metsäteollisuus ry toimii yhteistyössä useiden organisaatioiden ja järjestöjen kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

 

Metsäteollisuus ry vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja kansainvälisillä areenoilla yhdessä muun muassa seuraavien järjestöjen kanssa:

Brysselissä toimiva CEPI (Confederation of European Paper Industries) edustaa yhteensä 830 sellu-, paperi- ja kartonkiyritystä, joilla on yli 1220 tuotantolaitosta Euroopassa. CEPIn jäseninä on 17 kansallista järjestöä.


CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Industries) on eurooppalaisen puutuoteteollisuuden järjestö, johon kuuluu 25 puutuoteteollisuuden kansallista tai alakohtaista järjestöä. Puutuoteteollisuuden yli 100 000 yritystä työllistävät noin 2,7 miljoonaa henkilöä 25 Euroopan maassa.


ICFPA (International Council of Forest and Paper Associations) on maailmanlaajuinen metsäteollisuusjärjestöjen yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on ajaa alan yhteisiä etuja globaaleissa yhteyksissä ja asioissa.


FAO (Food and Agriculture Organisation) tuottaa tietoa muun muassa metsäkysymyksistä. FAOn tehtävänä on vaikuttaa koko metsäsektorin kehitykseen maailmanlaajuisesti.