Sivuston käyttöehdot

Avaamalla Metsäteollisuus ry:n www-sivuston osoitteessa www.metsateollisuus.fi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, sivuston käyttö ei ole sallittua.

Nämä sivut ja niiden sisältö ovat Metsäteollisuus ry:n sivujen käyttäjille tarjoama tietopalvelu. Sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Metsäteollisuus ry ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Metsäteollisuus ry pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Metsäteollisuus ry ei anna mitään takuuta sivustonsa saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Metsäteollisuus ry ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Metsäteollisuus ry:lle. Metsäteollisuus ry:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Metsäteollisuus ry:n sivuston kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsäteollisuus ry:lle. Palvelun käyttäjän viitatessa palvelun tietoihin on lähteenä mainittava Metsäteollisuus ry.

Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Metsäteollisuus ry:n kirjallista lupaa Metsäteollisuuden tietopalvelusivuston tai sen osien ammattimaiseen edelleen luovuttamiseen tai jälleenmyyntiin tai palvelun olennaiseen hyödyntämiseen tällaisessa toiminnassa eikä jakeluun sähköisessä muodossa.

Copyright © Metsäteollisuus ry 2012.