Takaisin

Metsäteollisuus tarjoaa töitä myös tulevaisuudessa

Metsäteollisuuden rakennemuutos on luonut mahdollisuuden alan uudistumiseen. Yritysten toiminnan painopisteet ja työtehtävät muuttuvat ja avaavat osaajille uusia mahdollisuuksia. Myös jatkossa ammattilaisia tarvitseva vientiteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti suuren osan suomalaisia.

Teollisuus tarvitsee ammattilaisia ja moniosaajia

Puunjalostus ei lopu Suomessa, ja metsäteollisuus tarvitsee jatkossakin osaavaa työvoimaa. Noin neljäsosa alan työvoimasta eläköityy seuraavan 10 vuoden aikana. Sellu-, paperi-, kartonki- sekä saha- ja levyprosessien ja tuotteiden vahvoille osaajille on siis kysyntää myös tulevaisuudessa.

Uudet liiketoiminta-alueet mm. puurakentamisessa, biojalostamoissa ja pakkausteollisuudessa luovat tarvetta uudelle osaavalle työvoimalle. Sekä energia- että ainespuun käytön kasvu lisäävät metsätalouden sekä puunkorjuun ja kuljetusalan työvoiman tarvetta.

Eläköitymisen lisäksi investoinnit kasvattavat työntekijöiden kysyntää. Metsäteollisuuden investoinnit ovat kääntyneet kasvuun, ja seuraavan 10 vuoden aikana ala palkkaa tuhansia uusia ammattilaisia. Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 1,2 miljardia euroa. Biotuotetehtaan työllistävä vaikutus rakennusaikana on noin 6 000 työpaikkaa ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjussa yli 2 500 työpaikkaa, josta uusia työpaikkoja on noin 1 500. Äänekosken biotuotetehtaan lisäksi metsäteollisuudessa on käynnissä tai vireillä useita muita investointeja.

Metsäteollisuus on edelleen Suomen suurimpia työnantajia

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan 42 000 henkilöä, joista 20 000 toimii paperiteollisuudessa ja 22 000 puutuoteteollisuudessa. Lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimentulonsa huonekalujen valmistuksesta. Koko metsäklusteri työllistää noin 150 000 ihmistä. Maassamme toimii 48 paperi-, kartonki- ja sellutehdasta sekä noin 130 teollista sahaa, useita levytehtaita ja muita puutuotealan yrityksiä.

Monipuolisia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia

Metsäteollisuudessa on monipuolisia työtehtäviä niin ammatillisen koulutuksen kuin ammattikorkea- tai yliopistokoulutuksenkin saaneille. Erilaisia uramahdollisuuksia on tarjolla sekä kotimaassa että ulkomailla. Metsäteollisuusyritykset ovat suomalaisyrityksistä kansainvälisimpiä, ja alan tunnetuimmat kone- ja laitevalmistajat sekä asiantuntijaorganisaatiot ovat suomalaisjohtoisia.

Uudistuneet metsäteollisuuden alan tutkinnot antavat entistä paremmat valmiudet työelämään. Moniosaaminen sekä halu jatkuvaan oppimiseen ovat valtteja työmarkkinoilla.

Arvokasta työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi

Puu on Suomelle tärkeä strateginen resurssi, ja puun merkitys uusiutuvana, kierrätettävänä ja bioenergiaksi kelpaavana materiaalina kasvaa tulevaisuuden biotaloudessa entisestään. Puulla on tärkeä rooli korvattaessa kuitupohjaisilla luonnonvaroilla uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettavia tuotteita ja pyrittäessä ilmastotavoitteisiin. Metsäteollisuuden tuotteet ovat kierrätettäviä ja ne soveltuvat elinkaarensa lopuksi bioenergiaksi. Metsäteollisuus luo puulle lisäarvoa.