Takaisin

Prosessiteollisuuden perustutkinto antaa monipuoliset eväät työelämään

Prosessiteollisuuden perustutkinnossa yhdistyvät paperi-, levy- ja sahateollisuuden sekä bio- ja kemiantekniikan ammatilliset perustutkinnot yhdeksi monipuoliseksi tutkinnoksi. 

Metsä- ja kemianteollisuuden ammatteihin kuljetaan pitkälti yhteistä opintietä pitkin. Merkittävä osa opinnoista on kaikille yhteisiä aineita. Perusosaamisen, kuten fysiikan, kemian ja työturvallisuustaitojen, on oltava hyvä. Ammattiaineissa keskitytään prosesseja tukevaan ja ylläpitävään osaamiseen, joka on prosessiteollisuudelle yhteistä. Toimialaosaaminen nousee esiin opintojen loppuvaiheessa sekä opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa.

Tutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet

Prosessiteollisuuden perustutkintoon sisältyvät kurssit palvelevat prosessiteollisuutta alasta riippumatta. Tämä mahdollistaa joustavan työllistymisen alalta toiselle. Tutkinto vastaa hyvin työelämän tarpeisiin, sillä tuotantotehtävissä tarvitaan monitaitoisuutta ja kykyä toimia ryhmässä. Uudenlaista osaamista ja monitaitoisuutta vaativat mm. tehtaiden automaatioasteen kasvu sekä prosessien ja tuotannon tehokkuuden kehittyminen. Prosessiteollisuuden perustutkinnon antamaa osaamista on helppo täydentää työn ohessa.

Prosessiteollisuus on tiimityötä

Moniosaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että prosessissa työskentelevä henkilö pystyy selvittämään ja ratkaisemaan tuotannon lisäksi esimerkiksi iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tavallisimmat häiriötilanteet. Tällöin on hyvä osata myös koneenrakennusta, sähkötekniikkaa ja tietotekniikkaa. Koska prosessiteollisuudessa työskennellään vuoroissa, ei yhden henkilön tarvitse osata kaikkea, vaan samassa vuorossa työskentelevässä ryhmässä toimii eri alojen osaajia. Lisäksi monitaitoisuus antaa mahdollisuudet tehtäväkiertoon vuoron sisällä. Ammattilaisella on edellytykset siirtyä tarvittaessa ja yhteisesti sovittaessa myös tehtävästä toiseen tai täydentää osaamistaan kouluttautumalla lisää.